Wystawa Zamek Zamek Zamek Zamek Zamek

WCGA 2.0   kontrast   A+   A-   reset


Zamek Książąt Pomorskich  Muzeum w Darłowie
tel./fax. +48 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

Godziny otwarcia muzeum


1 I - 30 IV oraz 1 X - 31 XII

środa - niedziela

w godz. 10 - 16

kasa do godz. 15


1 V - 30 IX

czynne codziennie

w godz. 10 - 18

kasa czynna do godz. 17


 

Dni i godziny zwiedzania.

Regulamin, cennik.


Deklaracja dostępności

 

 

Przejdź do BIPu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

Przejdź do strony Wystawy Dirlov Rügenwalde Darłowo. Miasto na Bałtykiem

 

WCAG 2.0 (Level AA)

Udostępnij Tweetnij

Godziny otwarcia, cennik, regulamin zwiedzania

ZWIEDZANIE

 Zamku Książąt Pomorskich  - Muzeum w Darłowie

w czasie epidemii Covid-19


 

1 października - 31 grudnia oraz 1 stycznia - 30 kwietnia

 środa - niedziela

 muzeum czynne w godz. 10.00 - 16.00

 kasa do godz. 15.00


4 maja - 30 września

muzeum czynne codziennie

10.00 - 18.00

kasa czynna do godz. 17.00

 

Warunkiem wstępu do muzeum jest przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zwiedzanie indywidualne odbywa się na bieżąco, w zależności od ilości osób przebywających na terenie obiektu.

Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest na godzinę przed zamknięciem Muzeum. Dopuszcza się zwiedzanie grupowe max. do 15 osób

 

1. Na terenie zamku może przebywać jednocześnie max. 280 osób (1 osoba na 15 m2).

2. Osoby zwiedzające muzeum są zobowiązane do zakrywania ust i nosa (istnieje możliwość zakupu maseczek w kasie muzeum)

3. Każdy zwiedzający jest zobowiązany przed wejściem do muzeum do dezynfekcji rąk lub założenia
    rękawiczek, zgodnie z instrukcją GIS.

4. Środki dezynfekcyjne znajdują się w miejscach ogólnodostępnych.

5. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz dotykania eksponatów i elementów ekspozycji.

6. W przypadku złego samopoczucia należy poinformować pracownika muzeum lub zgłosić telefonicznie pod nr. 94-314-23-51

 

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w dniach:

1 listopada – Wszystkich Świętych; 11 listopada – Święto Niepodległości; 25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie; 4 - 5 kwiecień - Wielkanoc;

 

 

CENNIK 


WYSTAWY  CENY BILETÓW PLN  
INDYWIDUALNE 
NormalnyUlgowy

Komnaty zamkowe (ekspozycje główne)

19,00 17,00

Wieża

7,00 5,00

Wystawa "Dirlov-Rügenwalde-Darłowo" - historia miasta

7,00  5,00

Wystawa "Izba Tortur Czarownic"

14,00 12,00

Wystawa "Miecze Europy"

10,00 8,00

Dziedziniec zamkowy *

3,00  3,00

 

* płatny w okresie 17.05 - 30.09, osoby wykupujące bilet na jakąkolwiek wystawę nie płacą za wstęp na dziedziniec zamkowy.

 

BILETY ULGOWE przysługują:

 

a) młodzieży szkolnej i akademickiej,

b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,

c) nauczycielom:

- szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

- szkół działających w państwach Unii Europejskiej,

d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką:

Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej lub wyróżnionym tytułem honorowym Zasłużony dla Kultury Narodowej,

e) kombatantom.


BILETY BEZPŁATNE  przysługują:

 

a) dzieciom do lat  6,

b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

c) osobom fizycznym odznaczonym:

Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi RP, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis,

d) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

e) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7.09.207 r.  o Karcie Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282),

f) uczestnikom imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia  do korzystania z ulg za wstęp do Muzeum są:

a) legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

b) legitymacje emeryta-rencisty;

c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

d) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu.

Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE:

 

1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez opiekunów ekspozycji.

2. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy, jednokierunkowy, należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.

3. Należy zachować dystans pomiędzy osobami wynoszący min 2 metry.

4. Stosować się do zaleceń sanitarnych obowiązujących na terenie muzeum.

5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.

 

NA TERENIE MUZEUM ZABRANIA SIĘ:

 

1. Hałaśliwego zachowania się i biegania.

2. Wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

3. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt na ekspozycjach muzealnych (z wyłączeniem psa przewodnika).

4. Palenia tytoniu.

5. Jedzenia i picia na ekspozycjach muzealnych.

6. Zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków.

7. Używania telefonów komórkowych w pomieszczeniach Muzeum.

8. Fotografowania z użyciem statywu oraz lampy błyskowej.

9. Dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.

10. Ślizgania się po posadzkach.

 

ZGODY DYREKTORA MUZEUM WYMAGA:

 

1. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren dziedzińca zamkowego.

2. Prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji).

3. Organizowanie akcji reklamowych.

4. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku Książąt Pomorskich w celach komercyjnych.

 

 

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze