Wystawa Zamek Zamek Zamek Zamek Zamek

WCGA 2.0   kontrast   A+   A-   reset


Zamek Książąt Pomorskich  Muzeum w Darłowie
tel./fax. +48 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

Godziny otwarcia muzeum


1 I - 14 VI oraz 1 X - 31 XII

środa - niedziela

w godz. 10 - 16

kasa czynna do godz. 15

 

15 VI - 31 VIII

poniedziałek - niedziela

w godz. 10 - 18

kasa do godz. 17

 

1 IX - 30 IX

poniedziałek - niedziela

w godz. 10 - 16

kasa do godz. 15


W związku z sytuacją

pandemiczną w kraju

Muzeum jest nieczynne

dla zwiedzających.

 

 

 

Dni i godziny zwiedzania.

Regulamin, cennik.

 

 

Przejdź do BIPu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

Przejdź do strony Wystawy Dirlov Rügenwalde Darłowo. Miasto na Bałtykiem

 

WCAG 2.0 (Level AA)

Udostępnij Tweetnij

Cennik i regulamin zwiedzania (Covid-19)

 

W związku z sytuacją pandemiczną w kraju Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.


ZWIEDZANIE

 Zamku Książąt Pomorskich  - Muzeum w Darłowie

w czasie epidemii Covid-19

 

15 czerwca – 31 sierpnia muzeum czynne codziennie  w godz. 10 – 18 (kasa do godz. 17)


1 września - 30 września czynne codziennie w godz. 10 - 16 (kasa do godz. 15)

 

1 stycznia - 14 czerwca oraz 1 października - 31 grudnia

czynne od środy do niedzieli  w godz. 10 - 16 (kasa do godz. 15)

w tym okresie zwiedzanie odbywa się co pół godziny

tj. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00


 

Muzeum w czasie epidemii covid-19 można zwiedzać wyłącznie indywidualnie.

Warunkiem wstępu do muzeum jest przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

1. Na terenie zamku może przebywać jednocześnie max. 280 osób, z zachowaniem dystansu
    społecznego min. 2 m.

2. Osoby zwiedzające muzeum są zobowiązane do zakrywania ust i nosa (istnieje możliwość zakupu maseczek w kasie muzeum)

3. Każdy zwiedzający jest zobowiązany przed wejściem do muzeum do dezynfekcji rąk oraz założenia
    rękawiczek, zgodnie z instrukcją GIS.

4. Środki dezynfekcyjne znajdują się w miejscach ogólnodostępnych.

5. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz dotykania eksponatów i elementów ekspozycji.

6. W przypadku złego samopoczucia należy poinformować pracownika muzeum lub zgłosić telefonicznie pod nr. 94-314-23-51

 

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w dniach:

11 czerwca – Boże Ciało: 1 listopada – Wszystkich Świętych; 11 listopada – Święto Niepodległości; 25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie.

 

 

CENNIK 


WYSTAWY  CENY BILETÓW PLN  
INDYWIDUALNE   
NormalnyUlgowy
Ekspozycje główne 17,00 15,00    
Wieża 7,00     
Wystawa "Dirlov-Rügenwalde-Darłowo 7,00     
Wystawa "Izba Tortur Czarownic" 12,00 10,00    
Dziedziniec zamkowy * 3,00     

 

* płatny w okresie 01.05 - 31.08, osoby wykupujące bilet na jakąkolwiek wystawę nie płacą za wstęp na dziedziniec zamkowy.

 

BILETY ULGOWE przysługują:

 

a) młodzieży szkolnej i akademickiej,

b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,

c) nauczycielom:

- szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

- szkół działających w państwach Unii Europejskiej,

d) osobom fizycznym odznaczonym odznaką:

Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej lub wyróżnionym tytułem honorowym Zasłużony dla Kultury Narodowej,

e) kombatantom.


BILETY BEZPŁATNE  przysługują:

 

a) dzieciom do lat  5,

b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

c) osobom fizycznym odznaczonym:

Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi RP, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis,

d) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),

e) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7.09.207 r.  o Karcie Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282),

f) uczestnikom imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia  do korzystania z ulg za wstęp do Muzeum są:

a) legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

b) legitymacje emeryta-rencisty;

c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

d) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu.

Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE:

 

1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez opiekunów ekspozycji.

2. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy, jednokierunkowy, należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.

3. Należy zachować dystans pomiędzy osobami wynoszący min 2 metry.

4. Stosować się do zaleceń sanitarnych obowiązujących na terenie muzeum.

5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.

 

NA TERENIE MUZEUM ZABRANIA SIĘ:

 

1. Hałaśliwego zachowania się i biegania.

2. Wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.

3. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt na ekspozycjach muzealnych (z wyłączeniem psa przewodnika).

4. Palenia tytoniu.

5. Jedzenia i picia na ekspozycjach muzealnych.

6. Zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków.

7. Używania telefonów komórkowych w pomieszczeniach Muzeum.

8. Fotografowania z użyciem statywu oraz lampy błyskowej.

9. Dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz.

10. Ślizgania się po posadzkach.

 

ZGODY DYREKTORA MUZEUM WYMAGA:

 

1. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren dziedzińca zamkowego.

2. Prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji).

3. Organizowanie akcji reklamowych.

4. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku Książąt Pomorskich w celach komercyjnych.

 

 

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze