Wystawa Zamek Zamek Zamek Zamek Zamek

WCGA 2.0   kontrast   A+   A-   reset


Zamek Książąt Pomorskich  Muzeum w Darłowie
tel./fax. +48 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

Godziny otwarcia muzeum:

 

1 V - 31 VIII

czynne codziennie

w godz. 10 - 18

kasa czynna do godz. 17


1 IX - 30 IX

czynne codziennie

w godz. 10 - 16

kasa czynna do godz. 15


1 I - 30 IV oraz 1 X - 31 XII

środa - niedziela

w godz. 10 - 16

kasa do godz. 15

 

 

Dni i godziny zwiedzania.

Regulamin, cennik.


Deklaracja dostępności

 

 

Przejdź do BIPu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

Przejdź do strony Wystawy Dirlov Rügenwalde Darłowo. Miasto na Bałtykiem

 

WCAG 2.0 (Level AA)

Udostępnij Tweetnij

Godziny otwarcia, cennik, regulamin zwiedzania

 

ZWIEDZANIE

 Zamku Książąt Pomorskich  - Muzeum w Darłowie


 

1 października - 31 grudnia oraz 1 stycznia - 30 kwietnia

 środa - niedziela

 muzeum czynne w godz. 10.00 - 16.00

 kasa do godz. 15.00


1 maja - 31 sierpnia

muzeum czynne codziennie

10.00 - 18.00

kasa czynna do godz. 17.00

 

1 września - 30 września

muzeum czynne codziennie

10.00 - 16.00

kasa czynna do godz. 15.00


Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających w dniach:

30 marca - 1 kwietnia – Wielkanoc; 1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Święto Niepodległości; 24,25 i 26 grudnia – Boże Narodzenie;


ZASADY ZWIEDZANIA MUZEUM


Warunkiem wstępu do Muzeum jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

Regulamin określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się na terenie Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie. Przebywający na terenie Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Muzeum.

 

ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE


1. W okresie zwiększonego ruchu turystycznego tj. od 1 maja do 30 września wejście do Muzeum odbywa się na bieżąco, w zależności od ilości zwiedzających. Ostanie wejście do Muzeum możliwe jest na godzinę przed zamknięciem Muzeum.

2. Zwiedzanie indywidualne odbywa się w przerwach półgodzinnych w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz w okresie od 1 października do 31 grudnia, tj. o godzinie: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00.

 

ZWIEDZANIE GRUPOWE

 

1. Zwiedzanie grupowe odbywa się wyłącznie za uprzednim uzgodnieniem terminu i godziny zwiedzania.

2. Dopuszcza się zwiedzanie grupowe do 30 osób.

3. Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum jest możliwe tylko za uprzednim zarezerwowaniem terminu.

4. Rezerwacji terminu zwiedzania, usługi przewodnickiej można dokonać najpóźniej z dwudniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr telefonu: 94-314-23-51 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00) lub poprzez e-mail: biuro@zamekdarlowo.pl.

 

CENNIK 


WYSTAWY  CENY BILETÓW PLN  
INDYWIDUALNE 
NormalnyUlgowy

Komnaty zamkowe (ekspozycje główne)

26,00 23,00

Wieża

12,00 9,00

Wystawa "Templariusze"

10,00  7,00

Wystawa Izba Tortur Czarownic

19,00  16,00

Wystawa "Dawne zawody w miniaturze"

12,00 12,00

Dziedziniec zamkowy*

5,00  5,00


* płatny w okresie 01.05 - 30.08, osoby wykupujące bilet na jakąkolwiek wystawę nie płacą za wstęp na dziedziniec zamkowy.

 

Przewodnik - 150 ,00 zł

Lekcja muzealna - 25,00 zł os.

 

BILETY ULGOWE przysługują:

 

1. Młodzieży szkolnej i akademickiej.

2. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.

3. Nauczycielom:

- szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,

- szkół działających w państwach Unii Europejskiej.

4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką:

Za opiekę nad zabytkami, Zasłużony działacz kultury, Zasłużony dla Kultury Polskiej lub wyróżnionym tytułem honorowym Zasłużony dla Kultury Narodowej.

5. Kombatantom.


BILETY BEZPŁATNE  przysługują:

 

1. Dzieciom do lat  6,

2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

3. Osobom fizycznym odznaczonym:

Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi RP, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

4. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

5. Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7.09.207 r.  o Karcie Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz. 1459 i 2282),

6. Czestnikom imprez i wydarzeń organizowanych w Muzeum.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia  do korzystania z ulg za wstęp do Muzeum są:


1. Legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2. Legitymacje emeryta-rencisty;

3. Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4. Legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu.

 

Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE:


1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez opiekunów ekspozycji.

2. W Muzeum obowiązuje ruch pieszy, jednokierunkowy, należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.

3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach ogólnodostępnych na terenie Muzeum.  

 

NA TERENIE MUZEUM ZABRANIA SIĘ:


1. Hałaśliwego zachowania się i biegania,

2. Wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,

3. Wprowadzania i wnoszenia zwierząt na ekspozycjach muzealnych (z wyłączeniem psa przewodnika),

4. Palenia tytoniu,

5. Jedzenia i picia na ekspozycjach muzealnych,

6. Zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,

7. Prowadzenia rozmów telefonicznych podczas zwiedzania,

8. Fotografowania z użyciem statywu oraz lampy błyskowej,

9. Dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,

10. Ślizgania się po posadzkach.

 

Nie zastosowanie się do zapisów regulaminu zwiedzania może skutkować nakazem opuszczenia muzeum.

 

ZGODY DYREKTORA MUZEUM WYMAGA:

 

1. Wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren dziedzińca zamkowego.

2. Prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji).

3. Organizowanie akcji reklamowych.

4. Wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Zamku Książąt Pomorskich w celach komercyjnych.

 

 

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze