Wystawa Zamek Zamek Zamek Zamek Zamek

WCGA 2.0   kontrast   A+   A-   reset


Zamek Książąt Pomorskich  Muzeum w Darłowie
tel./fax. +48 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

Godziny otwarcia muzeum:

 

1 V - 31 VIII

czynne codziennie

w godz. 10 - 18

kasa czynna do godz. 17


1 IX - 30 IX

czynne codziennie

w godz. 10 - 16

kasa czynna do godz. 15


1 I - 30 IV oraz 1 X - 31 XII

środa - niedziela

w godz. 10 - 16

kasa do godz. 15

 

 

Dni i godziny zwiedzania.

Regulamin, cennik.


Deklaracja dostępności

 

 

Przejdź do BIPu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

Przejdź do strony Wystawy Dirlov Rügenwalde Darłowo. Miasto na Bałtykiem

 

WCAG 2.0 (Level AA)

Udostępnij Tweetnij

Regulamin płatności przelewem

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia nr 47/2017

 Dyrektora Zamku Książąt

Pomorskich - Muzeum w Darłowie

 

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWEM 

W ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH – MUZEUM W DARŁOWIE

 

 

§ 1

Niniejszy regulamin został opracowany § 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 Statutu Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie nadanego Uchwałą  nr VI/V/46/15 Rady Powiatu w Sławnie z dnia   29  maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Zamek Książąt Pomorskich - Muzeum w Darłowie.

 

§ 2

Regulamin określa jednolite warunki dokonania zapłaty przelewem za świadczone przez Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie usługi oraz za sprzedaż wydawnictw, pamiątek, okolicznościowych numizmatów, wyrobów rękodzielniczych i innych pamiątek.

 

§ 3

  1. Płatność przelewem może nastąpić tylko po uprzednim dostarczeniu pisemnej prośby danej firmy o możliwość płatności przelewem.
  2. Dokument można dostarczyć drogę elektroniczną, pocztą lub osobiście najpóźniej w dniu świadczenia usług lub zakupów.

 

§ 4

Dostarczenie dokumentów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zamek Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie w zakresie prowadzonej działalności.             

 

§ 5

Faktura VAT płatna przelewem zostanie wystawiona na podstawie dwóch dokumentów, o których mowa w  § 3 ust. 1.

 

§6

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.

Do pobrania:

Powyższa treść w wersji word

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze