Wystawa Zamek Zamek Zamek Zamek Zamek

WCGA 2.0   kontrast   A+   A-   reset


Zamek Książąt Pomorskich  Muzeum w Darłowie
tel./fax. +48 94 314 23 51
biuro@zamekdarlowo.pl

Godziny otwarcia muzeum:

 

1 V - 31 VIII

czynne codziennie

w godz. 10 - 18

kasa czynna do godz. 17


1 IX - 30 IX

czynne codziennie

w godz. 10 - 16

kasa czynna do godz. 15


1 I - 30 IV oraz 1 X - 31 XII

środa - niedziela

w godz. 10 - 16

kasa do godz. 15

 

 

Dni i godziny zwiedzania.

Regulamin, cennik.


Deklaracja dostępności

 

 

Przejdź do BIPu Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie

 

Przejdź do strony Wystawy Dirlov Rügenwalde Darłowo. Miasto na Bałtykiem

 

WCAG 2.0 (Level AA)

Udostępnij Tweetnij

Kronika

1352 Książę Bogusław V (1318-1374) kupuje za 1500 marek wyspę z młynem w Darłowie i rozpoczyna budowę zamku.

1372 Na zamku w Darłowie odbywa się zjazd książąt zachodniopomorskich.

1449-1459 Ostatnie 10 lat życia spędza na zamku zdetronizowany król Danii, Szwecji i Norwegii - Eryk I (1382-1459).

Eryk I w obrysie murów obronnych buduje skrzydło zachodnie (tzw. erykowskie) oraz rozbudowuje zewnętrzne urządzenia obronne zamku.

1474-1483 W zamku rezyduje księżna Zofia (1436-1497), żona Eryka II, „Biała Dama" darłowskiego zamku.

1478-1523 Rządy na Pomorzu Zachodnim sprawuje książę Bogusław X (1454-1523). Około roku 1480, po zachodniej stronie muru obwodowego, Bogusław X wznosi skrzydło zachodnie zamku (tzw. wieprzańskie).

1493-1497 Na zamku przebywa druga żona Bogusława X, księżna Anna (1476-1503), córka Kazimierza Jagiellończyka.

I pot. XVI w. Książę BarnimXI (1501-1573) rozbudowuje zamek (m.in. podwyższa skrzydło wschodnie i południowe oraz wieżę).

ok. 1571 Książę Jan Fryderyk (1542-1600) wznosi północny budynek bramny - renesansowe skrzydło północne.

1622-1637 Darłowo i zamek pozostają w rękach ostatniego Gryflty, Bogusława XIV (1580-1637).

1624 Po pożarze miasta i zamku Bogusław XIV rozpoczyna przebudowę sali rycerskiej na kaplicę zamkową.

1637-1653 Zamek jest siedzibą wdowy po Bogusławie XIV, księżnej Elżbiety (1580-1653).

1639 Wykończenie i poświęcenie kaplicy zamkowej p. w. św. Elżbiety.

1654 Po śmierci księżnej Elżbiety zamek darłowski zostaje przejęty przez Brandenburczyków, którzy od roku 1637 władają całym Pomorzem.

1679-1680 Dwa wielkie pożary zamku.

ok. 1750 W skrzydle wschodnim zostaje urządzony magazyn soli.

1805 Rozwiązanie kościoła zamkowego - cenne wyposażenie przekazano do kościoła Najświętszej Marii Panny i kaplicy p.w. św. Gertrudy w Darłowie.

1807-1808 W zamku zorganizowano szpital dla chorych żołnierzy napoleońskich.

1833 Rozebrano najbardziej zniszczone w pożarach części zamku – skrzydło zachodnie oraz górne kondygnacje łącznika i skrzydła północnego.

ok. 1850 Adaptacja wnętrza skrzydła południowego do funkcji sądu i więzienia. Skrzydło wschodnie wykorzystywane jest jako magazyn zbożowy.

1929-1935 Remont zamku z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum,

1.07.1930 W zamku udostępniono do zwiedzania pierwszą ekspozycję. Otwarto Muzeum Powiatowe.

1945 W nie zniszczonym w czasie działań wojennych obiekcie powstało Muzeum Regionalne.

1971-1988 Remont kapitalny i rewaloryzacja zamku.

22.10.1988 Muzeum - Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie ponownie udostępniono do zwiedzania.

Zamek na Facebook'u

Zamek na Twitterze